[CNW:Counter]

B2. Úlohy, kde hledanou množinou bodů je kuželosečka nebo její část

V tomto oddílu se budou vyskytovat úlohy, kde hledanou množinou bodů je kuželosečka nebo její část. Cabri géometre II vykreslí libovolnou kuželosečku, která je dána jejími pěti body. Tuto funkci 'Kuželosečka' lze využít k ověření, je-li sestrojená množina bodů opravdu kuželosečka nebo křivka, která se kuželosečce pouze podobá. K ověření je potřeba sestrojit množinu bodů dané vlastnosti jako dráhu bodu funkcí 'Množina objektů'. Nyní vybereme z menu funkci 'Kuželosečka' a sestrojíme pět bodů na dráze bodu, které určují kuželosečku. Jestliže tato kuželosečka splynula se sestrojenou dráhou bodu, pak je množinou všech bodů dané vlastnosti opravdu kuželosečka, v opačném případě by tento příklad patřil do následující kapitoly.
V CabriJavě nelze tuto metodu použít a musíte tedy doufat, že obrázek již kuželosečku obsahuje, nebo mi musíte důvěřovat, že tomu tak opravdu je ;-).


b2'1 zahradníkova elipsa

b2'2 oblouk & část elipsy

b2'3 elipsa & úsečka

b2'4 parabola

b2'5 parabola jako dráha bodu

b2'6 průnik vnitřků dvou parabol

b2'7 dvě hyperboly

b2'8 tečna kuželosečky

b2'9 Apolloniova konstrukce elipsy

b2'10 Apolloniova konstrukce hyperboly

b2'11 Apolloniova konstrukce parabolyOndřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:43