[CNW:Counter]

B1. Úlohy, kde hledanou množinou bodů je přímka, kružnice nebo jejich části

Prvním oddílem v části práce věnované množinám všech bodů dané vlastnosti jsou úlohy, kde hledanou množinou bodů jsou nejjednodušší útvary v rovině, tedy přímky, kružnice, jejich části, případně sjednocení jejich částí. Přesvědčit se o tom, zda množina bodů je skutečně přímka, kružnice, nebo jejich část, lze v Cabri II tak, že na množině všech bodů dané vlastnosti získanou užitím funkce 'Množina objektů', sestrojíme přímku, polopřímku, úsečku, nebo kružnici, oblouk a budeme sledovat, jestli množina a sestrojený objekt splynuly. O jejich splynutí se můžeme přesvědčit sestrojením bodu na množině všech bodů dané vlastnosti a spuštěním funkce 'Na objektu?'. Ta zjistí, jestli bod je nebo není bodem objektu. Pokud je tento bod bodem objektu, který má splynout s množinou bodů, objeví se nápis 'Leží na objektu'. Tím jsme zjistili, že bod leží na množině všech bodů i na objektu, o němž se domníváme, že splyne s touto množinou. Přitom můžeme procházet bodem danou množinu.
V CabriJavě tento postup není možný a jsme zde tedy odkázáni na to, co lze z obrázku vypozorovat.


b1'1 přímka

b1'2 dvě přímky

b1'3 obdélník

b1'5 kružnice

b1'6 osmička

b1'7 dvě kružnice

b1'8 dvojitý oblouk

b1'9 čtyři oblouky

b1'11a barevné kružnice

b1'11b barevné kružniceOndřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:43