[CNW:Counter]

C3. Podobná zobrazení

V těchto úlohách se máme přesvědčit o tom, zda určitý objekt je obrazem jiného objektu v některém z podobných zobrazení. To zjišťujeme porovnáním velikosti úhlů, porovnáním poměrů délek úseček nebo stran mnohoúhelníku. Můžeme také využít funkcí na sestrojování obrazů v základních podobných zobrazeních. Cabri géometre II nabízí osovou souměrnost, středovou souměrnost, posunutí, otočení a stejnolehlost. Domníváme-li se tedy, že objekt je vzorem jiného objektu v některém z podobných zobrazení, pak k němu sestrojíme obraz a sledujeme, jestli oba obrazy splynuly.


c3'1 dva shodné trojúhelníky

c3'2 kružnice devíti bodů

c3'3 Eulerova kružnice

c3'4 opsané kružnice trojúhelníkům

c3'5a čtyřúhelníky

c3'5b shodné kružniceOndřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:47