[CNW:Counter]

C4. RŮZNÉ ÚLOHY


« c4'5 'nerovnoběžný' čtyřúhelník »

Jestliže žádné dvě strany čtyřúhelníku nejsou rovnoběžné, pak střed úsečky, která spojuje průsečíky protilehlých stran, leží na přímce, která spojuje středy úhlopříček.


Jak používat CabriJavu Lze pohybovat vrcholy čtyřúhelníku ABCD.
« předchozí a další »Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:50