[CNW:Counter]

A1. Jak používat CabriJavu

Konstrukce na těchto stránkách jsou vytvořeny v programu Cabri Géometre II. K jejich zobrazení pomocí internetu slouží okno CabriJava apletu:

Jeho nedílnou součástí je nástrojová lišta:

Skláda se z těchto tlačítek a posuvníků:
Historie konstrukce - pomocí posuvníku a tlačítek (Krok vzad) a (Krok vpřed) lze ručně prohlížet vznik konstrukce; pro automatické přehrání použijeme tlačítko (Animace krok za krokem)

Přesun obrázku - celým obrázkem lze uvnitř okna pohybovat (nejčastěji využijeme, pokud se konstrukce nevejde do zobrazeného okna)

Stopa ano/ne - objekt, který označíme, za sebou zanechává/nezanechává stopu (objekt, který zanechává stopu zfialoví)

Pohyb objektů (pružina) - na objektech s nimiž chceme automaticky pohybovat natáhneme pružinu; její směr a délka následně určuje směr a rychlost pohybu

Stažení obrázků Cabri - uloží obrázek na disk, kde ho můžeme použít v programu Cabri Geometre II


S objekty v okně CabriJavy lze manipulovat uchopením myší a tažením. To ovšem nelze se 'závislými objekty', tj. s objekty, které vznikly z jiných objektů (průsečíky, rovnoběžky, osy úhlu...). Po stlačení levého tlačítka myši začnou všechny objekty, se kterými pohybovat lze, blikat.
Pohyb objektů můžeme zautomatizovat použitím funkce (Pohyb objektů) a pokud navíc chceme pozorovat změnu polohy nějakého objektu, použijeme funkci (Stopa ano/ne).


Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:41