[CNW:Counter]

C4. RŮZNÉ ÚLOHY


« c4'6 paty výšek »

Patu výšky na stranu AB ostroúhlého trojúhelníku ABC označme R. Sestrojme bod R1 souměrně sdružený k bodu R podle přímky BC a bod R2 souměrně sdružený k bodu R podle přímky CA. Dokažte, že přímka R1R2 protíná strany BC, CA po řadě v bodech P, Q, které jsou patami zbývajících dvou výšek trojúhelníku ABC.


Jak používat CabriJavu Lze pohybovat vrcholy trojúhelníku ABC.
« předchozí a další »Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:50