[CNW:Counter]

C2. Metrické vlastnosti objektů

V této kapitole se budeme zabývat různými metrickými vlastnostmi geometrických objektů. O tom, zda určitá vlastnost platí, bychom se mohli přesvědčit sestrojením několika případů na papír či tabuli a měřením nebo nakreslením náčrtku a dokazováním. V Cabri géometre II sestrojíme podle zadání konstrukci a užitím funkcí 'Vzdálenost a délka', 'Obsah', 'Úhel' zjistíme vzdálenost objektů, délku úsečky, obvod kruhu, obvod mnohoúhelníku, obsah objektů a velikost úhlu. Pokud chceme získaná čísla popsat, zvolíme funkci 'Texty', označíme vybrané číslo a doplníme text. Použitím funkce 'Výpočty' zapneme kalkulátor, na němž můžeme vyčíslit hodnotu výrazu obsahujícího naměřené hodnoty. Kliknutím na změřenou hodnotu ji vložíme do displeje kalkulátoru. Tato hodnota je nyní zastoupena písmenem. Vyjádříme vztahy mezi jednotlivými objekty pomocí operací, závorek, funkcí a naměřených hodnot. Výsledek získaný stlačením klávesy '=' pak vytáhneme myší na pracovní plochu. Při změně polohy vstupních objektů se veškeré změřené a vypočítané údaje přepočítávají.


c2'1

c2'2 dvě kolmé tětivy

c2'3 dvě tětivy

c2'4 trojúhelník

c2'5

c2'6 Archimédova trisekce úhlu

c2'7

c2'8Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:46