[CNW:Counter]

D. KŘIVKY DANÉ ROVNICEMI A ZOBRAZENÉ V SOUŘADNÝCH SOUSTAVÁCH


« d'1 Srdcovka »

Kardioida (srdcovka): r = a (1 - cos j).


Jak používat CabriJavu Pohybováním bodem P a pozorováním bodu Q ('Stopa ano/ne') získáme srdcovku. Velikost srdcovky ovlivňujeme změnou hodnoty konstanty a horní lištou.
« předchozí a další »Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:50