[CNW:Counter]

D. Křivky dané rovnicemi a zobrazené v souřadných soustavách

Tento oddíl práce je věnován různým geometrickým objektům analyticky vyjádřeným rovnicemi v kartézském či polárním systému souřadnic.


d'1 Srdcovka

d'2 Bernoulliova lemniskáta

d'3

d'4 růže

d'5 Nikomedova konchoida

d'6 Nikomedova konchoida

d'7 trojný bodOndřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:50