[CNW:Counter]

C4. RŮZNÉ ÚLOHY


« c4'3 čtverce na trojúhelníku »

Jestliže na stranách BC, CA, AB trojúhelníka ABC sestrojíme vně trojúhelníka čtverce, které mají středy v bodech O, P, Q, pak úsečky OP a CQ jsou stejně dlouhé a jsou na sebe kolmé.


Jak používat CabriJavu Zde můžeme měnit trojúhelník ABC změnou polohy jeho vrcholů. I přes tyto změny zůstává vzdálenost bodů OP rovna vzdálenosti bodů CQ a i úsečky OP a CQ jsou na sebe stále kolmé.
« předchozí a další »Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:50