[CNW:Counter]

Použitá literatura

 1. Suchý, O. - Vrba, A.: Náměty k využití Cabri Géometre II - diplomová práce. Praha, KMDM PedF UK 1997.

 2. Križalkovič, K. - Cuninka, A. - Šedivý, O.: 500 riešených úloh z geometrie. Bratislava, Alfa 1972.
 3. Jaglom, I. M.: Geometričeskije preobrazovanija I. Moskva, Gosydarstvennoje izdatělstvo těchniko-těoretičeskoj litěratury 1955.
 4. Koman, M.: Jak vyšetřujeme geometrická místa metodou souřadnic. Praha, ÚV Matematické olympiády a ÚV ČSM v nakladatelství Mladá fronta 1966.
 5. Carmichael, R. D. - Smith, E. R.: Mathematical Tables and Formulas. New York, Dover Publications.
 6. Coxeter, H. S. M. - Greitzer, S. L.: Novyje vstreči s geometrijej. Moskva, Glavnaja redakcija fiziko-matěmatičeskoj litěratury 1978.
 7. Savělov, A. A.: Ploskije krivyje. Moskva, Gosudarstvennoje izdatělstvo fiziko-matěmatičeskoj litěratury 1960.
 8. Vasiljev, N. B. - Gutenmacher, V. L.: Přímky a křivky. Praha, ÚV matematické olympiády v nakladatelství Mladá fronta 1982.
 9. Konformovič, A. G.: Významné matematické úlohy. Praha, SPN 1989.
 10. Kraemer, E., Rozhledy matematicko-fyzikální, ročník 64, 1985, strana 117-118.
 11. Havlíček, K.: Úvod do projektivní geometrie kuželoseček. Praha, SNTL 1956.
 12. Struik, D.: Dějiny matematiky. Praha, Orbis 1963.
 13. Rousselet, M.: Enseigner la perspective cavaliere au College. Bulletin de l'A.P.M.E.P., ročník 75, 1996, n°406, strana 537-545.

 14. Cabri geometry II - Guidebook for Macintosh. U.S.A., Texas Instruments Incorporated 1994.
 15. Getting Started with Cabri Geometry II. U.S.A., Texas Instruments Incorporated 1994.
 16. Pour démarrer avec Cabri-géometre II. Francie, LSD2-IMAG, CRNS & Université Joseph Fourier Grenoble 1995.
 17. Cabri-géometre II - Guide de l'utilisateur. Francie, 1996.
 18. Cabri-géometre II - Guidebook for Macintosh© and MS-DOS©. U.S.A., Texas Instruments Incorporated 1996.
Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:41